Điều Khoản và Quy Định

Chào mừng bạn đến với Kèo Đẹp! Dưới đây là những điều khoản và quy định quan trọng mà chúng tôi áp dụng cho trang web của chúng tôi. Trước khi sử dụng hoặc truy cập vào Kèo Đẹp, bạn cần đọc và hiểu rõ những điều khoản này. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ và tuân theo các quy định sau đây:

 1. Nội dung và Thông tin:
 • Kèo Đẹp cung cấp thông tin và dịch vụ liên quan đến các sự kiện thể thao và cờ bạc. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác, độ tin cậy hoặc tính hoàn chỉnh của thông tin được cung cấp trên trang web.
 • Mọi thông tin trên Kèo Đẹp chỉ mang tính chất tham khảo và không đảm bảo thành công trong việc đặt cược hoặc tham gia các hoạt động cờ bạc.
 1. Tuổi tác:
 • Đối với việc sử dụng trang web Kèo Đẹp, bạn phải đủ 18 tuổi hoặc tuổi tối thiểu theo quy định của quốc gia hoặc khu vực mà bạn đang sử dụng dịch vụ.
 • Nếu bạn chưa đủ tuổi, bạn không được phép sử dụng Kèo Đẹp hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động cờ bạc nào trên trang web.
 1. Trách nhiệm cá nhân:
 • Bạn chịu trách nhiệm duy nhất đối với việc bảo mật thông tin đăng nhập và mật khẩu của bạn.
 • Bạn không được chia sẻ thông tin cá nhân của mình với bất kỳ bên thứ ba nào và cần thực hiện các biện pháp cần thiết để giữ cho thông tin đăng nhập cá nhân của mình an toàn.
 1. Hành vi người dùng:
 • Bạn đồng ý không sử dụng trang web Kèo Đẹp cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, đe dọa, xúc phạm, gây hại, quấy rối hoặc bất kỳ hành vi nào có thể xâm phạm quyền riêng tư của người khác.
 • Bạn không được phép truy cập hoặc thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể làm gián đoạn, hủy hoại hoặc gây thiệt hại đến hệ thống của Kèo Đẹp hoặc các nguồn tài nguyên liên quan.
 1. Quyền sở hữu trí tuệ:
 • Tất cả nội dung, bao gồm logo, biểu tượng, tên thương hiệu, đồ họa và dữ liệu trên Kèo Đẹp, đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc các bên sở hữu tương ứng.
 • Bạn không được sao chép, phân phối, tái sử dụng hoặc sửa đổi bất kỳ phần nào của trang web mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.
 1. Giới hạn trách nhiệm:
 • Kèo Đẹp không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web, bao gồm nhưng không giới hạn, mất mát tài chính, thông tin cá nhân hoặc doanh nghiệp.
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự cố kỹ thuật nào, bao gồm mất kết nối internet, lỗi hệ thống hoặc sự gián đoạn trong dịch vụ.
 1. Thay đổi và chấm dứt:
 • Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật các điều khoản và quy định này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.
 • Chúng tôi cũng có quyền chấm dứt hoặc tạm ngừng truy cập của bạn vào Kèo Đẹp nếu chúng tôi cho rằng bạn đã vi phạm các quy định và điều khoản này.
 1. Quyền riêng tư:
 • Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của người dùng. Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi được áp dụng cho việc thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Bằng cách sử dụng trang web Kèo Đẹp, bạn đồng ý với việc chúng tôi thu thập và xử lý thông tin cá nhân theo chính sách quyền riêng tư.
 1. Liên kết đến bên thứ ba:
 • Kèo Đẹp có thể chứa liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách quyền riêng tư hoặc hành vi của bất kỳ trang web bên thứ ba nào.
 • Việc truy cập vào các trang web bên thứ ba là do ý muốn và rủi ro của bạn, và chúng tôi khuyến nghị bạn đọc và hiểu rõ các điều khoản và quy định của từng trang web bên thứ ba trước khi sử dụng chúng.
 1. Liên hệ:
 • Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến hoặc khiếu nại liên quan đến các điều khoản và quy định này hoặc việc sử dụng trang web Kèo Đẹp, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên lạc được cung cấp trên trang web.

Lưu ý rằng điều khoản và quy định trên đây chỉ áp dụng cho trang web Kèo Đẹp và không liên quan đến bất kỳ bên thứ ba nào mà bạn có thể truy cập thông qua liên kết trên trang web.

Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web Kèo Đẹp, điều này có nghĩa là bạn đã đồng ý và tuân thủ các điều khoản và quy định được nêu trên. Hãy đảm bảo rằng bạn đọc và hiểu rõ các quy định trên trước khi tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, xin vui lòng ngừng sử dụng Kèo Đẹp.